» » » Cách tạo Slider bài mới nhất theo nhãn cho Blogspot

Cách tạo Slider bài mới nhất theo nhãn cho Blogspot

Cách tạo Slider bài mới nhất theo nhãn cho Blogspot. Slider Blogspot hiển thị bài viết mới nhất theo nhãn(label) cho Blogspot, Hướng dẫn cách tạo Slider bài mới nhất theo nhãn cho Blogspot

Chào các bạn hôm nay Bít Tuốt xin chia sẻ với các bạn cách tạo một Slider có ảnh và tiêu đề mô tả bài viết mới nhất theo nhãn cho blogspot của bạn. Điều đặc biệt của slider này là tự động chuyển các bài viết theo 1 thời gian cố định và hiển thị số bài đăng ra theo nhãn mà bạn muốn hiển thị trên trang chủ của bạn.Chú ý: Đây là 1 thủ thuật blogspot có thể nói là nâng cao dành cho những ai có 1 chút kiến thức về code blogspot + CSS

Cách tạo Slider bài mới nhất theo nhãn cho Blogspot

- Để tạo được slider như ý đúng vị trí cần đặt các bạn nên xác định cho mình 1 vị trí tren trang chủ trước nhé rồi sử dụng CSS để có thể cấu hình đúng vụ trí và kích thước mà bạn mong muốn nó hiển thị.

Bước 1: Đăng nhập blogspot ==> Template => Edit HTML (chỉnh sửa HTML)
Chú ý: mình khuyên các bạn nên down toàn bộ code blogpsot của bạn về rồi dùng Notepad ++  để sửa. Bạn nên copy 1 bản gốc để riêng ra để tránh trường hợp code lỗi ko khôi phục lại được

Bạn copy đoạn code dưới đây nên trên đoạn code ]]></b:skin>  các bạn tùy chỉnh kích cỡ trong css cho phù hợp nhé

.slide-wrapper {padding:0 auto;margin:0 auto;width:auto;float: left;
word-wrap: break-word; overflow: hidden;}
.slide {color: #666666;line-height: 1.3em;}
.slide ul {list-style:none;margin:0 0 0;padding:0 0 0;}
.slide li {margin:0;padding-top:0;
padding-right:0;padding-bottom:.25em;
padding-left:0px;text-indent:0px;line-height:1.3em;}
.slide .widget {margin:0px 0px 6px 0px;}
/* ==== */
#slider{background-color:#e2e2e2;background-image: -moz-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#f6f6f6),color-stop(100%,#e2e2e2)); background-image: -webkit-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: linear-gradient(to bottom,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%);
border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border:1px solid #999;box-shadow:0 0 4px #888;-moz-box-shadow:0 0 4px #888;-webkit-box-shadow:0 0 4px #888;padding:10px;margin:4px;position:relative;overflow:hidden;width:600px;height:298px;}
.slider-main-outer{position:relative;height:100%;width:400px;z-index:3;overflow:hidden}
ul.slider-main-wapper li h3{z-index:10;position:absolute;bottom:-14px;width:385px;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-bp2HK6MdDXg/T5aB6vI5GPI/AAAAAAAAF98/gwCsmb8Fcks/s1600/transparant.png);padding:10px}
ul.slider-main-wapper li h3 p{color:#FFF;font-size:12px;padding-top:5px;display:block;margin:0}
ul.slider-main-wapper li h3 a{color:#FFF;font-size:16px;line-height:25px;margin:0}
ul.slider-main-wapper li .imgauto{width:405px;height:298px;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
ul.slider-main-wapper{height:298px;width:405px;position:absolute;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
ul.slider-main-wapper li{overflow:hidden;list-style:none;height:100%;width:405px;float:left;margin:0;padding:0}
.slider-opacity li{position:absolute;top:0;left:0;float:inherit}
ul.slider-main-wapper li img{list-style:none;width:405px;height:auto;padding:0}
ul.slider-navigator{top:0;position:absolute;width:100%;margin:0;padding:0}
ul.slider-navigator li{cursor:pointer;list-style:none;width:100%;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
.slider-navigator-outer{position:absolute;right:10px;top:10px;z-index:10;height:300px;width:200px;overflow:hidden;color:#333}
.slider-navigator li h5{color:#333;font:11px Arial;margin:0;padding:5px 10px 0 0}
.slider-navigator li div{background-color:#e2e2e2;background-image: -moz-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#fff),color-stop(100%,#e2e2e2)); background-image: -webkit-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: linear-gradient(to bottom,#fff 0,#e2e2e2 100%)color:#444;text-shadow:1px 1px 1px #fff;height:56px;position:relative;margin:0px 0px 3px 10px;padding:0 5px;border:1px solid #c0c0c0;}
.slider-navigator li.active div,.slider-navigator li:hover div{color:#0178d3;border:1px solid #999}
.slider-navigator li img{border:#ddd solid 1px;height:44px;width:60px;float:left;margin:5px 5px 5px 0}
.slider-navigator li.active img{border:#eee solid 1px}
.slider-navigator li.active h5{color:#0178d3}


Bước 2: Tìm thẻ đóng </head> rồi copy đoạn code dưới đây lên trên nó

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://yourjavascript.com/24211643151/jquery.easing.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

(function($) {

var types = ['DOMMouseScroll', 'mousewheel'];

$.event.special.mousewheel = {
    setup: function() {
        if ( this.addEventListener )
            for ( var i=types.length; i; )
                this.addEventListener( types[--i], handler, false );
        else
            this.onmousewheel = handler;
    },
 
    teardown: function() {
        if ( this.removeEventListener )
            for ( var i=types.length; i; )
                this.removeEventListener( types[--i], handler, false );
        else
            this.onmousewheel = null;
    }
};

$.fn.extend({
    mousewheel: function(fn) {
        return fn ? this.bind("mousewheel", fn) : this.trigger("mousewheel");
    },
 
    unmousewheel: function(fn) {
        return this.unbind("mousewheel", fn);
    }
});


function handler(event) {
    var args = [].slice.call( arguments, 1 ), delta = 0, returnValue = true;
 
    event = $.event.fix(event || window.event);
    event.type = "mousewheel";
 
    if ( event.wheelDelta ) delta = event.wheelDelta/120;
    if ( event.detail     ) delta = -event.detail/3;
 
    // Add events and delta to the front of the arguments
    args.unshift(event, delta);

    return $.event.handle.apply(this, args);
}

})(jQuery);

/**
 * @version        $Id:  $Revision
 * @package        jquery
 * @subpackage    lofslidernews
 * @copyright    Copyright (C) JAN 2010 LandOfCoder.com <@emai:landofcoder@gmail.com>. All rights reserved.
 * @website     http://landofcoder.com
 * @license        This plugin is dual-licensed under the GNU General Public License and the MIT License
 */
// JavaScript Document
(function($) {
     $.fn.lofJSidernews = function( settings ) {
         return this.each(function() {
            // get instance of the lofSiderNew.
            new  $.lofSidernews( this, settings );
        });
      }
     $.lofSidernews = function( obj, settings ){
        this.settings = {
            direction            : '',
            mainItemSelector    : 'li',
            navInnerSelector    : 'ul',
            navSelector          : 'li' ,
            navigatorEvent        : 'click',
            wapperSelector:     '.slider-main-wapper',
            interval               : 4000,
            auto                : true, // whether to automatic play the slideshow
            maxItemDisplay         : 5,
            startItem            : 0,
            navPosition            : 'vertical',
            navigatorHeight        : 60,
            navigatorWidth        : 210,
            duration            : 600,
            navItemsSelector    : '.slider-navigator li',
            navOuterSelector    : '.slider-navigator-outer' ,
            isPreloaded            : true,
            easing                : 'easeInOutQuad'
        }  
        $.extend( this.settings, settings ||{} );  
        this.nextNo         = null;
        this.previousNo     = null;
        this.maxWidth  = this.settings.mainWidth || 600;
        this.wrapper = $( obj ).find( this.settings.wapperSelector );  
        this.slides = this.wrapper.find( this.settings.mainItemSelector );
        if( !this.wrapper.length || !this.slides.length ) return ;
        // set width of wapper
        if( this.settings.maxItemDisplay > this.slides.length ){
            this.settings.maxItemDisplay = this.slides.length;  
        }
        this.currentNo      = isNaN(this.settings.startItem)||this.settings.startItem > this.slides.length?0:this.settings.startItem;
        this.navigatorOuter = $( obj ).find( this.settings.navOuterSelector );  
        this.navigatorItems = $( obj ).find( this.settings.navItemsSelector ) ;
        this.navigatorInner = this.navigatorOuter.find( this.settings.navInnerSelector );
     
        if( this.settings.navPosition == 'horizontal' ){
            this.navigatorInner.width( this.slides.length * this.settings.navigatorWidth );
            this.navigatorOuter.width( this.settings.maxItemDisplay * this.settings.navigatorWidth );
            this.navigatorOuter.height(    this.settings.navigatorHeight );
         
        } else {
            this.navigatorInner.height( this.slides.length * this.settings.navigatorHeight );  
         
            this.navigatorOuter.height( this.settings.maxItemDisplay * this.settings.navigatorHeight );
            this.navigatorOuter.width(    this.settings.navigatorWidth );
        }      
        this.navigratorStep = this.__getPositionMode( this.settings.navPosition );      
        this.directionMode = this.__getDirectionMode();
     
     
        if( this.settings.direction == 'opacity') {
            this.wrapper.addClass( 'slider-opacity' );
            $(this.slides).css('opacity',0).eq(this.currentNo).css('opacity',1);
        } else {
            this.wrapper.css({'left':'-'+this.currentNo*this.maxSize+'px', 'width':( this.maxWidth ) * this.slides.length } );
        }

     
        if( this.settings.isPreloaded ) {
            this.preLoadImage( this.onComplete );
        } else {
            this.onComplete();
        }
     
     }
     $.lofSidernews.fn =  $.lofSidernews.prototype;
     $.lofSidernews.fn.extend =  $.lofSidernews.extend = $.extend;
 
     $.lofSidernews.fn.extend({
                           
        startUp:function( obj, wrapper ) {
            seft = this;

            this.navigatorItems.each( function(index, item ){
                $(item).click( function(){
                    seft.jumping( index, true );
                    seft.setNavActive( index, item );                  
                } );
                $(item).css( {'height': seft.settings.navigatorHeight, 'width':  seft.settings.navigatorWidth} );
            })
            this.registerWheelHandler( this.navigatorOuter, this );
            this.setNavActive(this.currentNo );
         
            if( this.settings.buttons && typeof (this.settings.buttons) == "object" ){
                this.registerButtonsControl( 'click', this.settings.buttons, this );

            }
            if( this.settings.auto )
            this.play( this.settings.interval,'next', true );
         
            return this;
        },
        onComplete:function(){
            setTimeout( function(){ $('.preload').fadeOut( 900 ); }, 400 );    this.startUp( );
        },
        preLoadImage:function(  callback ){
            var self = this;
            var images = this.wrapper.find( 'img' );
 
            var count = 0;
            images.each( function(index,image){
                if( !image.complete ){                
                    image.onload =function(){
                        count++;
                        if( count >= images.length ){
                            self.onComplete();
                        }
                    }
                    image.onerror =function(){
                        count++;
                        if( count >= images.length ){
                            self.onComplete();
                        }  
                    }
                }else {
                    count++;
                    if( count >= images.length ){
                        self.onComplete();
                    }  
                }
            } );
        },
        navivationAnimate:function( currentIndex ) {
            if (currentIndex <= this.settings.startItem
                || currentIndex - this.settings.startItem >= this.settings.maxItemDisplay-1) {
                    this.settings.startItem = currentIndex - this.settings.maxItemDisplay+2;
                    if (this.settings.startItem < 0) this.settings.startItem = 0;
                    if (this.settings.startItem >this.slides.length-this.settings.maxItemDisplay) {
                        this.settings.startItem = this.slides.length-this.settings.maxItemDisplay;
                    }
            }      
            this.navigatorInner.stop().animate( eval('({'+this.navigratorStep[0]+':-'+this.settings.startItem*this.navigratorStep[1]+'})'),
                                                {duration:500, easing:'easeInOutQuad'} );  
        },
        setNavActive:function( index, item ){
            if( (this.navigatorItems) ){
                this.navigatorItems.removeClass( 'active' );
                $(this.navigatorItems.get(index)).addClass( 'active' );  
                this.navivationAnimate( this.currentNo );  
            }
        },
        __getPositionMode:function( position ){
            if(    position  == 'horizontal' ){
                return ['left', this.settings.navigatorWidth];
            }
            return ['top', this.settings.navigatorHeight];
        },
        __getDirectionMode:function(){
            switch( this.settings.direction ){
                case 'opacity': this.maxSize=0; return ['opacity','opacity'];
                default: this.maxSize=this.maxWidth; return ['left','width'];
            }
        },
        registerWheelHandler:function( element, obj ){
             element.bind('mousewheel', function(event, delta ) {
                var dir = delta > 0 ? 'Up' : 'Down',
                    vel = Math.abs(delta);
                if( delta > 0 ){
                    obj.previous( true );
                } else {
                    obj.next( true );
                }
                return false;
            });
        },
        registerButtonsControl:function( eventHandler, objects, self ){
            for( var action in objects ){
                switch (action.toString() ){
                    case 'next':
                        objects[action].click( function() { self.next( true) } );
                        break;
                    case 'previous':
                        objects[action].click( function() { self.previous( true) } );
                        break;
                }
            }
            return this;  
        },
        onProcessing:function( manual, start, end ){          
            this.previousNo = this.currentNo + (this.currentNo>0 ? -1 : this.slides.length-1);
            this.nextNo     = this.currentNo + (this.currentNo < this.slides.length-1 ? 1 : 1- this.slides.length);              
            return this;
        },
        finishFx:function( manual ){
            if( manual ) this.stop();
            if( manual && this.settings.auto ){
                this.play( this.settings.interval,'next', true );
            }      
            this.setNavActive( this.currentNo );  
        },
        getObjectDirection:function( start, end ){
            return eval("({'"+this.directionMode[0]+"':-"+(this.currentNo*start)+"})");  
        },
        fxStart:function( index, obj, currentObj ){
                if( this.settings.direction == 'opacity' ) {
                    $(this.slides).stop().animate({opacity:0}, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
                    $(this.slides).eq(index).stop().animate( {opacity:1}, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
                }else {
                    this.wrapper.stop().animate( obj, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
                }
            return this;
        },
        jumping:function( no, manual ){
            this.stop();
            if( this.currentNo == no ) return;      
             var obj = eval("({'"+this.directionMode[0]+"':-"+(this.maxSize*no)+"})");
            this.onProcessing( null, manual, 0, this.maxSize )
                .fxStart( no, obj, this )
                .finishFx( manual );  
                this.currentNo  = no;
        },
        next:function( manual , item){

            this.currentNo += (this.currentNo < this.slides.length-1) ? 1 : (1 - this.slides.length);  
            this.onProcessing( item, manual, 0, this.maxSize )
                .fxStart( this.currentNo, this.getObjectDirection(this.maxSize ), this )
                .finishFx( manual );
        },
        previous:function( manual, item ){
            this.currentNo += this.currentNo > 0 ? -1 : this.slides.length - 1;
            this.onProcessing( item, manual )
                .fxStart( this.currentNo, this.getObjectDirection(this.maxSize ), this )
                .finishFx( manual    );          
        },
        play:function( delay, direction, wait ){  
            this.stop();
            if(!wait){ this[direction](false); }
            var self  = this;
            this.isRun = setTimeout(function() { self[direction](true); }, delay);
        },
        stop:function(){
            if (this.isRun == null) return;
            clearTimeout(this.isRun);
            this.isRun = null;
        }
    })
})(jQuery)

 //]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;
aBold = true;
summaryPost = 70;
summaryTitle = 20;
numposts = 10;

function removeHtmlTag(strx,chop){
    var s = strx.split("<");
    for(var i=0;i<s.length;i++){
        if(s[i].indexOf(">")!=-1){
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
        }
    }
    s =  s.join("");
    s = s.substring(0,chop-1);
    return s;
}

function showrecentposts(json) {
    j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
    img  = new Array();

      for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var posttitle = entry.title.$t;
        var pcm;
        var posturl;
        if (i == json.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                posturl = entry.link[k].href;
                break;
              }
        }
     
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
                pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
                break;
              }
        }
     
        if ("content" in entry) {
              var postcontent = entry.content.$t;}
        else
        if ("summary" in entry) {
              var postcontent = entry.summary.$t;}
        else var postcontent = "";
     
        postdate = entry.published.$t;
 
    if(j>imgr.length-1) j=0;
    img[i] = imgr[j];
 
    s = postcontent    ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

    if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

    //cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


    var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
    var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

    var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
    var m = postdate.split("-")[1];
    var y = postdate.split("-")[0];

    for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
        if(parseInt(m)==month[u2]) {
            m = month2[u2] ; break;
        }
    }

    var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
 
    var trtd = '<li style="position:relative;"><div class="imgauto"><a href="'+posturl+'"><img width="405" height="298" class=" " src="'+img[i]+'"/></a></div><h3><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a><p>'+daystr+' / '+pcm+' comments</p></h3></li>';                  
        document.write(trtd);    
             
              j++;
    }
 
}


function showrecentposts1(json) {
    j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
    img  = new Array();
 
      for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var posttitle = entry.title.$t;
        var pcm;
        var posturl;
        if (i == json.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                posturl = entry.link[k].href;
                break;
              }
        }
     
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
                pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
                break;
              }
        }
     
        if ("content" in entry) {
              var postcontent = entry.content.$t;}
        else
        if ("summary" in entry) {
              var postcontent = entry.summary.$t;}
        else var postcontent = "";
     
        postdate = entry.published.$t;
 
    if(j>imgr.length-1) j=0;
    img[i] = imgr[j];
 
    s = postcontent    ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

    if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

    //cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


    var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
    var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

    var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
    var m = postdate.split("-")[1];
    var y = postdate.split("-")[0];

    for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
        if(parseInt(m)==month[u2]) {
            m = month2[u2] ; break;
        }
    }

    var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
 
    var trtd = '<li><div><img width="60" height="44" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/><h5>'+posttitle+'</h5></div></li>';                  
        document.write(trtd);    
             
              j++;
    }
 
}

 //]]>
</script>


Chú ý:  numposts = 10; là số bài viết sẽ được hiển thị các bạn thay đổi theo ý muốn nhé

Bước 3. Tạo 1 Witget dạng HTML/Javascript cấu hình theo đúng chỗ bạn muốn hiển thị

Bạn muốn thêm 1 witget thì thêm code sau vào trong phần bạn đã cấu hình bằng css

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>


Bước 4: Thêm đoạn code sau vào witget HTML/Javascript bạn vừa tạo
(Các bạn muốn test thử xem nó hiển thị ra sao các bạn có thể copy nó vào Tiện ich HTML/Javascipts bất kỳ)


<div class='lof-main-wapper' id='slider'>
<div class='slider-main-outer'>
<ul class='slider-main-wapper'>
<script>                  
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Bít Tuốt Blog?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
</script>
</ul>
</div>
<div class='slider-navigator-outer'>
<ul class='slider-navigator'>
<script>                  
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Bít Tuốt Blog?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts1\"><\/script>");
</script>
</ul>
</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){  
    $('#slider').lofJSidernews({
        interval:6000,
        duration:800,
        mainWidth: 405,
        navigatorWidth: 200,
        maxItemDisplay:5,
        easing:'easeInOutQuad',
        auto:true,
        isPreloaded: false
    });
});  
</script>


Chú ý : Phần Bít Tuốt Blog là tên Label(nhãn) của bạn muốn hiển thị bài viết bạn sửa theo ý bạn nhé

- Nếu bạn muốn slide hiển thị ra bài mới nhất trên tất cả các label thì bạn thay phần /feeds/posts/default/-/Bít Tuốt Blog?max-results thành /feeds/posts/default?max-results


Mọi thắc mắc vui lòng các bạn comment phía dưới để được giải đap nhé. Nếu thấy hữu ích thì nhấn Like, +1 để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn thành công !


Bài viết được viết bởi  bittuot.blogspot.com - Bít tuốt Blog - Thủ Thuật BlogspotCách tạo Slider bài mới nhất theo nhãn cho Blogspot

Cách tạo Slider bài mới nhất theo nhãn cho Blogspot

Bạn đang xem Cách tạo Slider bài mới nhất theo nhãn cho Blogspot tại Blog Bít Tuốt Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Bít Tuốt Blog nếu bài viết có ích !
Like Bít Tuốt Blog trên Facebook để ủng hộ mình nhé

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

4 comments:

 1. thanks bạn rất nhiều , mình đang cần làm blog mà kiến thức về blog hơi kém .rất mong được hoc hỏi kinh nghiệm từ bạn

  ReplyDelete
 2. Làm thế nào cho phần hiển thị hình ảnh chính rộng ra bạn?
  Của mình bị khoảng trống quá rộng giữa phần hình ảnh zoom to và phần cột list bài
  đây bạn ơi http://www.dongcam.biz.ee/p/blog-page_7.html

  ReplyDelete
 3. bạn ơi giúp mình sửa làm sao chỉ hiển thị slider trên trang chủ thôi, mình làm theo thì thấy khi bấm vào bài viết nó vẫn hiển thị ra cái slider ở trên
  http://batdongsanthtland24h.blogspot.com/2015/03/chung-cu-ct4-vimeco.html

  ReplyDelete
 4. cảm ơn bài viết của bạn rất hữu ích và mình đã làm được, tuyệt vời
  http://chungcunhadathanoi24h.blogspot.com/
  bạn nào không làm được cứ gửi gmail mình chia sẻ làm giúp cho nha

  ReplyDelete