» » Thủ tục sang tên đổi chủ cho xe máy mô tô 2015

Thủ tục trang tên đổi chủ cho xe máy và ô tô 2015
Thủ tục sang tên đổi chủ cho xe máy mô tô 2015. Sang tên đổi chủ cho xe máy thủ tục như thế nào. Sang tên đổi chủ cho xe máy cần chuẩn bị gì và làm ở đâu. Sang tên đổi chủ cho xe máy như thế nào. Mức phí sang tên đổi chủ, sang tên đổi chủ hết bao nhiêu tiền. Mất hết giấy tờ mua bán thì sang tên thế nào. Làm thế nào để sang tên cho chiếc xe cũ
Thủ tục căn bản bạn phải thực hiện

1. Đến phòng CSGT gần nhất xin tờ khai sang tên theo mẫu kèm TT 12/2013/TT-BCA

2. Đem tờ khai về khai theo trong giấy tờ xe, lấy số khung, số máy dán vào

– Ở mục 7 – Trình bày nguồn gốc xe: bạn có thể điền là: Xe mua lại không có giấy mua bán và không tìm được chủ gốc

– Cách lấy số khung số máy:Đặt miếng giấy trắng lên số khung số máy trên xe rồi dùng bút chì loại 2B để tô lên tờ giấy.

Sau đó tìm gặp Công an Khu vực bạn sống xin xác nhận & lên Công An phường đóng dấu (mang theo hộ khẩu để họ đối chiếu). Chú ý nhờ họ ghi rõ họ tên và địa chỉ của bạn ở phần xác nhận

2b. trường hợp bạn làm mất giấy đăng kí xe thì viết đơn báo mất và nhờ phường nơi bạn đang sinh sống xác nhận ngay lập tức.

3. Photo tờ khai sang tên & giấy tờ xe hoặc đơn báo mất đã được xác nhận từ phường. Sau đó ra chi cục thuế khai trước bạ (2 tờ). Nộp 2 tờ khai thuế chung với bản photo tờ khai sang tên và giấy đăng kí xe (hoặc đơn báo mất). Tiếp đó ngồi chờ đóng phí trước bạ

4. Đóng tiền xong nhận liên hồng, kẹp vào cùng với tờ khai sang tên & giấy tờ gốc (hoặc đơn báo mất) quay lại phòng CSGT bạn đã xin giấy khai ở trên để xin giấy xác minh. Bộ phận công an sẽ trả cho bạn tờ giấy đầy đủ thông tin như trên giấy đăng kí xe.

5. Cầm bộ hồ sơ gồm tờ khai sang tên và giấy đăng kí xe (hoặc đơn báo mất), biên lai thuế, giấy xác minh & đẩy xe ra sân để CSGT kiểm tra xe của bạn. Nếu mọi thứ không có gì bất ngờ thì bạn sẽ nhận được giấy xác nhận.

6. Làm theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát để nhận giấy hẹn lần 1 ra về.

7. Tới ngày trên giấy nộp giấy hẹn, nếu cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ xe bạn sạch (không gây tai nạn bỏ chạy, không báo mất, không trốn tiền phạt…) thì họ trả cho bạn 1 tờ giấy hẹn khác, hẹn 30 ngày sau lên đóng tiền đổi biển số xe và giấy đăng kí xe mới.

8. Trong thời hạn 30 ngày đó, giấy hẹn thứ 2 đc xem như giấy đăng kí xe tạm thời, bạn có thể an tâm sử dụng khi tham gia giao thông.

9. tới ngày hẹn trên giấy hẹn thứ 2 bạn quay lại cơ quan chức năng để lấy biển số & giấy hẹn ngày đến lấy đăng kí xe mới.

Thủ tục sang tên xe cũ cùng tỉnh năm 2015

1. Hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm:

- Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Công an cấp xã) nơi người đang sử dụng xe thường trú.

>>>> Tải Mẫu giấy khai sang tên, di chuyển xe mới nhất ==> Tại đây

+ Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

+ Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

- Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

+ Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

- Đối với trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng:

+ Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe.

+ Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

- Đối với trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe:

+ Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, thu giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe; viết giấy hẹn cho người sử dụng xe. Giấy hẹn do lãnh đạo cơ quan đăng ký xe ký, đóng dấu và có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

+ Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

+ Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

3. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe

- Người đang sử dụng xe kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình; nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế; nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe (trường hợp sang tên, di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe).

4. Trách nhiệm của Công an cấp xã

- Tiếp nhận giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký của người đang sử dụng xe.

- Kiểm tra, xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi kiểm tra xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

Thủ tục sang tên xe cũ khác tỉnh năm 2015

1. Hồ sơ đăng ký sang tên xe

* Hồ sơ sang tên, di chuyển xe (nơi chuyển đi) thực hiện như sau:

- Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

>>>> Tải Mẫu giấy khai sang tên, di chuyển xe mới nhất ==> Tại đây

+ Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

- Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

* Hồ sơ đăng ký xe (nơi chuyển đến) gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

- Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

- Cơ quan đăng ký xe nơi làm thủ tục sang tên, di chuyển xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định, giữ hồ sơ và giải quyết như sau:

+ Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng thì giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định. Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe.

+ Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển nhượng theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn do lãnh đạo cơ quan đăng ký xe ký, đóng dấu và có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe. Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định.

- Cơ quan đăng ký xe nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe. Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

3. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe (như phần trên).

4. Trách nhiệm của Công an cấp xã (như phần trên).

- Trên đây là hướng dẫn với những trường hợp sang tên, di chuyển xe qua nhiều đời chủ. Nếu bạn không liên hệ được với chủ cũ thì có thể thực hiện theo hướng dẫn trên. Nhưng nếu bạn tìm được chủ xe cũ thì bạn có thể thực hiện thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe và Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an về quy trình đăng ký xe; các thủ tục sẽ đơn giản và đỡ phức tạp hơn.
Thủ tục sang tên đổi chủ cho xe máy mô tô 2015

Thủ tục sang tên đổi chủ cho xe máy mô tô 2015

Bạn đang xem Thủ tục sang tên đổi chủ cho xe máy mô tô 2015 tại Blog Bít Tuốt Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Bít Tuốt Blog nếu bài viết có ích !
Like Bít Tuốt Blog trên Facebook để ủng hộ mình nhé

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

1 comments: